Julka 10

410 tekstów – auto­rem jest Jul­ka 10.

Wróciłam z zaświatów...aby udo­wod­nić Wam, że mo­je słabości, zbyt szcze­re, wyśmiane i spo­niewiera­ne ser­ce, względem... miłości oraz...wa­dy i poczu­cie wi­ny, nig­dy nie zmienią mo­jego myśle­nia, za które tak wielu z Was mnie zniena­widziło. Zaw­sze będę wier­na za­sadzie, szcze­rość, praw­da, uczci­wość, ale Wy wie­rzcie w co chce­cie , bo każdy z nas idzie drogą, która blis­ka nasze­mu sercu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2016, 00:08

Kiedy człowiek od­ci­na się od łączy, pa­radok­salnie, z dru­gim człowiekiem bar­dziej się...łączy. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 19 lipca 2014, 23:26

Łzy, w miłości to właśnie one prze­ma­wiają najgłośniej, cho­ciaż spływają bezdźwięcznie. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 5 czerwca 2014, 23:16

A wiesz? Po­doba mi się kiedy...

wez­braną falą bez­kres­nych uczuć
w kielichu two­jej łagod­ności tonę
wil­gotne płat­ki ust dojrzewają
słoneczną kroplą nektaru
jeszcze te li­lie oprawione
w święte ra­my słów od­dychają tobą
na płótnie naszych serc
i niebo tak spo­koj­nie zak­witło dziś
zielo­nym ogrodem...Tobie...;)) 

myśl
zebrała 109 fiszek • 18 maja 2014, 20:09

W Twoim sercu ja

Me­lodią tros­kli­wych dłoni
rozplątałeś
mo­je war­kocze szczęścia
kiedy jeszcze tajemnicą
trwa­liśmy w sobie

miłość cier­pli­wością jest

więc tańcz ze mną
po os­tatni dźwięk moich łez

za­nim roz­puszczę się w Twoim
sercu

os­tatnią nutą
ze spec­jalną dedykacją... 

wiersz
zebrał 138 fiszek • 17 kwietnia 2014, 21:21

Nie zmie­rzysz żad­nym słowem, te­go co... ser­cem, wcześniej zos­tało zmierzone... 

myśl
zebrała 114 fiszek • 26 marca 2014, 00:52

Pióro...nig­dy nie będzie miało władzy nad sercem... 

myśl
zebrała 109 fiszek • 20 marca 2014, 00:03

Amor, na­wet naj­sil­niej­szym pod­ci­na skrzydła, by przed miłością, w po­korze, nau­czy­li się, wza­jem­nie, swoją słabością...żyć. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 23 lutego 2014, 21:35

Jeszcze us­ta wil­gotne mam tobą
de­likat­nym atłasem pieszczot
zagłębiasz się we mnie ko­loro­wym motylem
na po­wiekach wi­rują sreb­rne krop­le spełnienia
jeszcze pachnę naszą miłością...


Odtwórz


Tobie...;) 

myśl
zebrała 141 fiszek • 13 lutego 2014, 21:33

Cho­ciaż ub­rał Cię w tęsknotę,
w ser­cu trzy­ma klucz do bram Two­jego nieba,
a krom­ka chle­ba, cho­ciaż obcą ziemią pachnie
Ty wiesz, że kocha,
cier­pli­wy Tobą...


de­dyko­wane zielo­nookiej ;))) 

myśl
zebrała 176 fiszek • 20 stycznia 2014, 22:07

Julka 10

♥Obudź mnie dziś... naszych pocałunków boskim szeptem, delikatnych jak letnie motyle, które czarują wyobraźnią... nie na chwilę. Dłoni twoich ciepłem rozbudź we mnie pożądanie, bym jak kwiat o poranku dla ciebie... pełnią magii rozkwitła w zachwycie. Oddechem, na śniadanie rysuj na ciele każde marzenie, w jedwabnej pościeli... zatańczmy tango rozpalonych do czerwoności zmysłów. Sercem zapamiętaj chwilę. Obudź mnie dziś...najpiękniejszym pragnień dreszczem, niech z tej miłości spłonę raz... jeszcze...♥ Julka. ************ TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!!Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Julka 10

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 grudnia 2016, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wróciłam z zaświatów...aby udo­wod­nić [...]

5 grudnia 2016, 02:26Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Nie można pa­lić mos­tu [...]

5 grudnia 2016, 02:01Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Mniejsze zło pod wpływem [...]

5 grudnia 2016, 01:51Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Już ci 

5 grudnia 2016, 01:44Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Lustro. A lus­tro jest [...]

5 grudnia 2016, 01:30Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Czasami za­daję so­bie py­tanie: Co [...]

5 grudnia 2016, 01:12Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Zaduma

5 grudnia 2016, 01:08Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Mniejsze zło pod wpływem [...]

5 grudnia 2016, 01:01Julka 10 sko­men­to­wał tek­st być wciąż na ty­le [...]