Julka 10

420 tekstów – auto­rem jest Jul­ka 10.

Pus­te słowa zaw­sze brzmią pięknym fra­zesem, a życie zaczna się tam, gdzie ból przek­racza gra­nice istnienia... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 stycznia 2017, 00:41

bezczas

Połama­ne wskazówki cza­su
od­mie­rzały aryt­mią zmęczo­ne dni
kiedy codzien­nością kruszo­ny chleb
bólem mil­cze­nia opadł na stół  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 grudnia 2016, 00:16

Techno­logia może poz­ba­wić mnie słowa, ut­rudnić je­go prze­kaz, ale nig­dy nie zak­neblu­je mi ust i nie poz­ba­wi mnie wiary w dru­giego człowieka... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 23:43

Człowiek, to dzieło sztu­ki, które na­wet w ka­mieniu pot­ra­fi wyrzeźbić serce... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 grudnia 2016, 00:29

Od ludzi już daw­no, od­dzieliłam się "grubą kreską". Człowieka, przyjmę z ot­war­ty­mi ra­miona­mi, bo w dzi­siej­szych cza­sach, Człowiek...to praw­dzi­wy Cud. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 grudnia 2016, 22:41

Pikowy Król

Umarłem tak daw­no te­mu
cho­ciaż nikt nie wie dlacze­go i kiedy

ciągle zos­ta­wiasz mi kwiaty
na pom­ni­ku wspólnej niepa­mięci

spląta­ny życiem od­szedłem do­nikąd

czy­tasz mnie
wpi­sa­ne­go w wer­sy i nic o mnie nie wiesz

nie szu­kaj już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 13 grudnia 2016, 03:44

Po­la­cy, to wy­bit­ni ... ma­te­ma­ty­cy. Odej­mują - zasługi, do­dają - po­gardę, mnożą - niena­wiść i tak pięknie... dzielą ludzi.

Jul­ka 10. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 grudnia 2016, 22:58

Kiedy ludzie, z Two­jego życia chcą uczy­nić piekło, przy­jaźń ...z diabłem, to czys­ta przyjemność. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 grudnia 2016, 20:56

Ko­była, ba­ba... ku­ta na czte­ry kopyta. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 grudnia 2016, 00:22

Kiedy uderzysz w stół, mil­kną nożyce, cze­kając co odpowie...sekator. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 grudnia 2016, 22:09

Julka 10

♥Obudź mnie dziś... naszych pocałunków boskim szeptem, delikatnych jak letnie motyle, które czarują wyobraźnią... nie na chwilę. Dłoni twoich ciepłem rozbudź we mnie pożądanie, bym jak kwiat o poranku dla ciebie... pełnią magii rozkwitła w zachwycie. Oddechem, na śniadanie rysuj na ciele każde marzenie, w jedwabnej pościeli... zatańczmy tango rozpalonych do czerwoności zmysłów. Sercem zapamiętaj chwilę. Obudź mnie dziś...najpiękniejszym pragnień dreszczem, niech z tej miłości spłonę raz... jeszcze...♥ Julka. ************ TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!!Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Julka 10

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 stycznia 2017, 02:31Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Żyję życiem bar­dziej w [...]

14 stycznia 2017, 02:18Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Zapatrzony

14 stycznia 2017, 02:11Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Dwa chóry

14 stycznia 2017, 02:04Julka 10 sko­men­to­wał tek­st bezczas

14 stycznia 2017, 01:44Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie możesz da­wać [...]

14 stycznia 2017, 01:35Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Serce uleczo­ne, to ta­kie, [...]

14 stycznia 2017, 01:28Julka 10 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

14 stycznia 2017, 01:22Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Dob­ro zaw­sze wra­ca, [...]

30 grudnia 2016, 22:36RozaR sko­men­to­wał tek­st bezczas

30 grudnia 2016, 03:49Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Niektórzy bez ka­mieni mają [...]