Julka 10

424 teksty – auto­rem jest Jul­ka 10.

Umiera tyl­ko ten, które­go is­tnienie uza­leżnione jest od ak­ceptac­ji tłumu, bo siłą człowieka jest wiara w siebie smego.

Wi­tam tych, którzy życzy­li mi śmier­ci i tych, którzy mi­mo wszys­tko...wie­rzy­li, że wrócę.

Julka10 

myśl • 14 października 2018, 22:34

Aby dojść do po­rozu­mienia, na­leży zat­rzasnąć wszys­tkie bra­my, a otworzyć...serca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 czerwca 2017, 01:48

Lwom na pożar­cie pot­rze­ba mięsa, a ja ważę za­led­wie 52 kg i za cho­lerę nie ro­zumiem ...skąd ta­ka lwów..pazerność. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 marca 2017, 00:00

Są ser­ca z ka­mienia, które od­dychają za­danym bólem i są szlachet­ne ka­mienie, które płaczą...widząc obojętny tlum ludzi, który wy­rywa Ci serce... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 lutego 2017, 03:56

Stworze­ni na po­dobieństwo Pa­na, a nie po­dob­ni na­wet...do Je­go cienia. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 lutego 2017, 23:20

Pus­te słowa zaw­sze brzmią pięknym fra­zesem, a życie zaczna się tam, gdzie ból przek­racza gra­nice istnienia... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 stycznia 2017, 00:41

bezczas

Połama­ne wskazówki cza­su
od­mie­rzały aryt­mią zmęczo­ne dni
kiedy codzien­nością kruszo­ny chleb
bólem mil­cze­nia opadł na stół  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 grudnia 2016, 00:16

Człowiek, to dzieło sztu­ki, które na­wet w ka­mieniu pot­ra­fi wyrzeźbić serce... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 19 grudnia 2016, 00:29

Od ludzi już daw­no, od­dzieliłam się "grubą kreską". Człowieka, przyjmę z ot­war­ty­mi ra­miona­mi, bo w dzi­siej­szych cza­sach, Człowiek...to praw­dzi­wy Cud. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 grudnia 2016, 22:41

Pikowy Król

Umarłem tak daw­no te­mu
cho­ciaż nikt nie wie dlacze­go i kiedy

ciągle zos­ta­wiasz mi kwiaty
na pom­ni­ku wspólnej niepa­mięci

spląta­ny życiem od­szedłem do­nikąd

czy­tasz mnie
wpi­sa­ne­go w wer­sy i nic o mnie nie wiesz

nie szu­kaj już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 13 grudnia 2016, 03:44

Julka 10

♥Obudź mnie dziś... naszych pocałunków boskim szeptem, delikatnych jak letnie motyle, które czarują wyobraźnią... nie na chwilę. Dłoni twoich ciepłem rozbudź we mnie pożądanie, bym jak kwiat o poranku dla ciebie... pełnią magii rozkwitła w zachwycie. Oddechem, na śniadanie rysuj na ciele każde marzenie, w jedwabnej pościeli... zatańczmy tango rozpalonych do czerwoności zmysłów. Sercem zapamiętaj chwilę. Obudź mnie dziś...najpiękniejszym pragnień dreszczem, niech z tej miłości spłonę raz... jeszcze...♥ Julka. ************ TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!!Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julka 10

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 grudnia 2018, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

15 grudnia 2018, 21:01Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

14 października 2018, 23:13Julka 10 sko­men­to­wał tek­st W kwiatach

14 października 2018, 23:09Julka 10 sko­men­to­wał tek­st ... wielu wo­li [...]

14 października 2018, 22:59Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

14 października 2018, 22:55Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Umiera tyl­ko ten, które­go [...]

14 października 2018, 22:53yestem sko­men­to­wał tek­st Umiera tyl­ko ten, które­go [...]

14 października 2018, 22:50Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Umiera tyl­ko ten, które­go [...]

14 października 2018, 22:49Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Zarówno wol­ność jak i [...]

14 października 2018, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Umiera tyl­ko ten, które­go [...]